Şimdilerde adı Fransa tarihini birkaç sayfada anlatan ansiklopedilerde geçmiyor. Ama o üçüncü cumhuriyetin 13. Cumhurbaşkanı’ydı, üstelik Fransa gibi önemli bir ülkede ve öldürüldü. Fransa da, birçok devlet gibi cumhurbaşkanın öldürülmesi şokunu ve acısını yaşadı.  

Meslek hayatının ilk yıllarında gazetecilik ve öğretmenlik yapan Poul Doumer genç yaşta siyaset hayatına atılmıştı. 1888’de Leon Bourgeois kabinesinde Maliye Bakanı oldu, radikallerin adayı olarak seçimlere katılmış ve kazanmıştı. Gelir üzerindeki ilk vergi tasarısını veren kişi olarak tanındı. 1897’den 1902’ye kadar Çinhindi Genel Valiliği’ni yaptı. Fransız çıkarları acısından etkin ve becerikli bir yönetim göstererek önceki valilerin aksine uzun dönem boyunca valilik görevini sürdürdü.

Çinhindi’nde yaşadıklarını “Fransız Çinhindi-Hatıralar” kitabında anlattı. En önemli başarısı; sömürge ekonomisini yerel halkın ağır vergiler altında ezilmesi pahasına sağlam temellere oturtmak oldu. 1902’de yeniden milletvekili seçildi. 1921-22’de Briand’ın kabinesinde Maliye Bakanı, 1925’te gene Briand’ın kabinesinde Loncheur ile Maliye Nazırı oldu. 1906’da “Oğullarımın Kitabı” isimli bir kitap daha yayınlandı.

1931 yılında cumhurbaşkanı seçildiğinde geniş bir halk kitlesi tarafından destek gördü. Ama cumhurbaşkanlığı uzun sürmedi; çünkü henüz bir yılını doldurduğu Mayıs 1932’de Pavel Gorgulov adındaki bir Rus anarşisti tarafından öldürüldü. Fransa bu cinayetle sarsıldı.

Kasaba.works Digital Agency