Yazar Koçluğu

Yazar Koçu ile çalışmak size ne sağlar?

Yayıncılık dünyasına yeni adam atacak olan yazarlar Amerika’yı yeninden keşfediyor. Oysa yüzlerce kitap üzerinde çalışmış bir yazar koçu size hem zaman kazandırır hem de kitabınızın başarılı bir şekilde raftaki yerini almasını sağlar. 

Kitap yazmak, uzun vadeli ve farklı süreçleri olan bir iştir. Bir yazar koçuyla kitabınızı en başta doğru projelendirebilir, her aşamasını en pratik ve en kolay şekilde tamamlayabilirsiniz.

Yayımlanacak bir kitap dört aşamada tamamlanır: Planlama, yazma, yayımlatma ve tanıtım.
Bu dört aşamanın da incelikleri vardır. Yazar adayları genellikle planlama aşamasını göz ardı eder. Oysa bu aşama kitabın kaderinin belirlendiği aşamadır. Bir yazar koçuyla yapacağınız sağlıklı planlama sayesinde;

* Kitabınızın başarı kriterlerini belirlersiniz. Buna göre de kitaba ne kadar zaman, emek ve bütçe harcamanız gerektiğine karar verebilirsiniz.

* Yazar koçununuz piyasa bilgisi ve araştırmaları ile fikrinizi sınamış olur. Böylelikle yayıncıların, okurların daha çok talep gösterebileceği bir kitap yazabilirsiniz.

* Planlama aşamasında kitaba tasarım odaklı yaklaşmak kitabı yazma aşamasında zaman maliyetinizi büyük oranda düşürür.

* Yazar koçu, yazar adayını dinler ve onun beklentilerine göre doğru kitap türünü, metodolojisini yazara tavsiye eder.

Kitabın yazma aşamaları en az üçtür, bazen 6-7 aşamaya çıkabilir. İlk taslağın yazıldığı süreçte yazar koçu ile yazar adayı -kitabın gerekliliğine göre- haftalık, 10 günlük veya 15 günlük süreçlerde geri bildirim toplantıları yapar.

İlk taslak ortaya çıktığında yazar koçu kitabın sağlıklı ilerlemesi için yazara birçok geri bildirim vermiş olur. İkinci taslak aşaması yazarın araştırma yaptığı ve metni inşa edeceği aşamadır. Bu aşamada yazar koçu yazar adayına danışmanlık vermeye devam eder ve yazar her bir bölümün üzerinden birkaç kez geçer.

Kitabın üçüncü aşamasında ise yazar koçu kitabın editörlüğünü yapar. Bu safhada metni notlar ve yazardan bu notlardaki sorunları çözmesini ister. Gelen metni tekrar okur ve düzenler. Yazar koçu ile yazar adayı arasındaki sözleşmeye göre bu aşamada metin beta okura gönderilebilir ve/veya metin redaktörün denetiminden geçirilir.

Yazar koçluğunun her aşamasında zaman maliyetleri değişken olduğu için farklı fiyatlandırılır.  Bir kitabın ideal yazılma süresi altı ay ile iki yıl arasında değişir. Bu nedenle yazar koçluğu çalışmaları en az altı ay sürer.

Bir yazar koçu ile haftada bir gün üzerinden anlaşma yaptıysanız yazar koçu günde 5-12 sayfayı okuyup notlayabilir. Burada önemli olan sayfa sayısından ziyade metnin niteliğidir.

Yazar koçu seçerken nelere dikkat etmelisiniz?

Yazar koçluğu yapan kişilerin yayıncılık sektörünü yakından tanıması, yayınevlerinin ve okurların taleplerini iyi okuyabilmesi ve yazarı yönlendirebilecek deneyime sahip olması gerekir. Yazar koçları metin düzenlemedeki becerilerinin yanında iletişim becerileri sayesinde gerek yazarın yayınevi bulmasında gerekse tanıtım aşamasında bazı kolaylıklar sağlayabilir.

Eğer siz de bir kitap yazmayı düşünüyorsanız benimle iletişime geçebilirsiniz.

Kasaba.works Digital Agency