Samuel-Morse

 

Uzun süren araştırmalar Samuel Morse’un ilk telgraf mesajını göndermesiyle 1844’te meyvesini verdi. İlk telgrafta “Tanrı ne yazdı!” diyordu. 

Elektrikli telgrafı geliştiren ve telgraf mesajlarının gönderilmesinde kullanılan mors alfabesini bulan ABD’li ressam Samuel Morse, Massachusetts eyaletinin Charlestown kentinde 1791 yılında doğdu. 1819’da Yale Koleji’ni bitirdikten sonra ressam olmaya karar verdi ve resim eğitimi almak üzere Londra’ya gitti. Ardından ABD’ye döndü ve portre ressamlığı yapmaya başladı.

Morse, 1832’de ikinci Avrupa gezisinden dönünce ressamlığı bırakıp elektrikli telgraf konusunda çalışmalara başladı. Yıllarca çok sınırlı olanaklarla ve aygıtlarının parçalarını kendi yaparak çalıştı. Sonunda çalışabilir bir telgraf aygıtını 1837’de New York’ta sergiledi.

Telgrafın patentini alıyor

Yaptığı aygıtın patentini almak için Avrupa’daki girişimleri sonuçsuz kaldı, telgraf hattı kurma girişimleri de başarısız oldu. Sonunda 1844’te Baltimore ile Washington arasında yaklaşık 60 kilometrelik bir telgraf hattı kurmak için gerekli ödeneği ABD hükümetinden almayı başardı. Bu hattın 1845’te tamamlanmasından sonra Amerika ile Avrupa arasında telgraf hattı döşenmesi girişimleriyle ilgilenmeye başladı.

Morse’un yaptığı telgraf aygıtı, Danimarkalı fizikçi Hans Christian Örsted’in 1820’de yaptığı bir buluşa dayanıyordu. Bir mil üzerinde serbestçe hareket edebilecek biçimde yerleştirilen manyetik iğnenin yakınındaki telden elektrik akımı geçirildiğinde iğne hareket ediyordu. Elektrik akımının manyetik etkisini gösteren bu olay Morse’un aygıtının temelini oluşturdu.

Bir akümülatörden sağlanan ve bir anahtarla denetlenen elektrik akımı, aygıttaki bir elektromıknatısın hareket ettirdiği bir kalem, bir kağıt şeridin üzerinde işaretler oluşturuyordu. Anahtar aşağıyla bastırılınca elektrik akımı geçiyor, bırakılınca akım kesiliyordu. Böylece anahtara uzun ya da kısa süre basılarak kağıdın üzerinde uzun ya da kısa çizgiler oluşturuluyordu.

Morse bu yolla mesaj yollayabilmek için, değişik biçimlerde bir araya getirilen uzun ve kısa çizgilerle, alfabenin bütün harflerini belirten bir kod sistemi hazırladı. Mors resimleriyle ünlü olmadı ama alfabesi iletişime büyük katkı sağladı.

Kasaba.works Digital Agency