Prag Baharı

Parti örgütü üzerinde tam bir denetim gücü olmayan Dubcek, eski kuşak yöneticilerinden kurtulmak için bu kişileri kamuoyunun baskısıyla karşı karşıya bırakma yoluna gitti. Tutucu kanat hızla çözüldü. Novotny ve çevresi de sert bir mücadeleden sonra çekilmek zoruda kaldı.

Kasaba.works Digital Agency