Tarihe yön veren devrim: Fransız Devrimi

Bir devrim sadece Fransa’nın değil, tüm dünyanın kaderini değiştirdi. 1789’da köylülerden zanaatkarlara, yeni güçlenmeye başlamış olan sanayicilerden tüccarlara herkes ayaklandı. Yeni burjuvazinin soylulara ve krallık yönetimine karşı başkaldırısıydı bu. Devrim uzun ve sancılı bir yolculuktu.

Altına hücum!

Altın arayıcılığı müthiş bir serüvendi. Fakirlikten bıkan ya da kendine daha iyi bir yaşam hayalleri kuran birçok insan; zengin olma ümidiyle altına hücum etti. Kimisi başarılı oldu kimisi ise büyük hayal kırıklığı yaşadı. Altın üretimi genişleyen ABD ekonomisine gelir sağlarken,  ABD’de ve dünyanın başka yerlerinde kullanılan teknolojik ilerlemeleri de hızlandırdı.

1 21 22
Kasaba.works Digital Agency