Açık denizlerde dünyaya geldi ve ömrünün büyük bir kısmını Doğu Hindistan’da geçirdi, Singapur’un kurucusu oldu. Doğa tarihi konusundaki çalışmaları Londra sosyetesiyle bilim çevrelerinde övgüyle karşıladı. Royal Society’ye kabul edilen Raffles’a “Sir” unvanı verildi.

Thomas Stamford Raffles, 1781 yılında Jamaika’da Port Morant açıklarında denizde dünyaya geldi. On dört yaşında İngiliz Doğu Hindistan Kumpanyası’nda çalışmaya başladı. Yeterli bir temel öğrenim görmemekle birlikte, kendini doğa tarihi konusunda uzmanlaştırdı. Yirmi üç yaşındayken, Malakka Boğazı’nın kuzey girişindeki Pinang Adası’nda yeni kurulan hükümete bakan yardımcısı olarak atandı.

Flemenk’in denetimindeki Doğu Hint Adaları’nda İngiltere’ye bir yer kazandırmak amacıyla kurulan Pinang’da takım adalarda yaşayan Malay halkının; dil, tarih ve kültürünü araştırmak üzere yoğun bir çalışmaya girdi. Napolyon o dönemde Çin’e kereste taşıyan ağır İngiliz gemilerine karşı, Cava’yı sıçrama tahtası olarak kullanıyordu. Hindistan genel valisi Lord Minto Raffles’ı, Cava’yı Fransız etkisinden kurtarmak için bir deniz saldırısı hazırlamakla görevlendirdi.

Raffles, Malaka’da bir karargah kurdu. Olağanüstü çalışmasının karşılığında Minto’nun kadrosuna alınan Raffles, onunla birlikte Cava’ya doğru yola çıktı. 6 Ağustos 1811 ’de karaya çıkan keşif grubu, Flemenk-Fransa güçleriyle kısa bir çatışmaya girdikten sonra adayı işgal etti. Minto bu başarıda büyük payı olduğunu düşündüğü Raffles’ı, 11 Eylül’de Cava vali yardımcılığına getirdi. Minto kısa bir süre sonra Kalküta’ya döndüğünde henüz 30 yaşında olan Raffles yalnızca Cava’nın değil, birkaç milyon insanın yaşadığı bir takımadalar devletinin de yöneticisiydi.

Raffles Flemenk sömürge düzeninin değiştirmek ve yerli halkın yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla büyük bir çalışma başlattı; ama kara yönelik bir ticaret kumpanyasına çok masraflı gelen bu reformlar uzun ömürlü olmadı. Cava’da 4,5 yıl kalan Raffles, sağlığının bozulduğu bir sırada geri çağrıldı. Minto’nun ölümü üzerine kişisel saldırılar karşısında da savunmasız kalan Raffles, 25 Mart 1816’da İngiliz Doğu Hindistan Kumpanyası yöneticilerinin gözünden düşmüş durumda İngiltere’ye yola çıktı.

İngiltere’de övgüyle karşılandı

Londra sosyetesiyle bilim çevreleri Raffles’ın başarılarını övgüyle karşıladı. Royal Society’ye kabul edilen Raffles’a, “Sir” unvanı verildi. Gene de kumpanyanın güvenini kazanamadı. Daha önemsiz ve yetkisiz bir görevle Sumatra’nın batı kıyısında, sıtmadan kırılan Bengulu limanına vali yardımcısı olarak atandı. Ama Flemenklerin takımadaları yeniden ele geçirdiğini ve tam bir ticaret tekeli politikası izlediğini görünce Asya’nın güneydoğusunu İngiliz egemenliğine almaya yönelik ikinci atılımını başlattı.

Kalküta’ya geldiğine doğu politikasındaki geniş bilgisini ve ikna gücünü kullanarak, Hindistan genel valisi Lord Hastings’i İngiliz ticaretini korumak için hızlı ve güç kullanımına dayanan adımlar atmak gerektiğine ikna etti. 7 Aralık 1818’de Kalküta’dan ayrıldığında, Hasting’den Malakka Boğazı’nın doğusunda, Çin Denizi’ne geçişi kolaylaştıracak bir üs kurma yetkisi almıştı.

29 Ocak 1819 sabahı, Malaya’nın güney açıklarında çok az kişinin yaşadığı bir adada karaya çıktı ve Felemenklerle çatışmayı göze alarak bir antlaşmayla Singapur limanını kurdu. Üç yıl için Benkulu’daki görevine geri döndüyse de Ekim 1822’de yeniden Singapur’a gitti ve çeşitli yönetim birimlerini yeniden düzenledi. 1823’te yürürlüğe koyduğu yönetmelikte; Singapur limanının açık bir liman olduğu ve her ülkenin gemilerinin burada eşit haklarla serbest ticaret yapabileceğini belirtiyordu.

17 Mart 1824 tarihli bir antlaşmayla Felemenkler, Singapur üzerindeki hak iddialarından vazgeçtiler. Ama sağlığı hızla bozulan Raffles 22 Ağustos 1824’te İngiltere’ye döndü. Doğal tarih ve Malay kültürü konusundaki büyük koleksiyonuyla bir Doğubilimci olarak Londra’da büyük ün kazandı. İlk başkanı olduğu Londra Hayvanat Bahçesi’nin kuruluşuna yardımcı oldu.

Kasaba.works Digital Agency