Yugoslavya’da İç Savaş

Diğer sosyalist ülkelerde olduğu gibi, Yugoslav Cumhuriyetleri’nde de demokratik hareketler 1989 yılında başladı. Yine diğer ülkelerdeki gelişmelere paralel olarak, 1990 yılından itibaren bu cumhuriyetlerde de bağımsızlık eğilimleri su yüzüne çıkınca, bu cumhuriyetlerin Sırbistan’la olan ilişkileri gerginleşmeye başladı ve sonunda Bosna’da üç buçuk yıl sürecek olan bir iç savaş başladı.

Kasaba.works Digital Agency