Tarihe yön veren devrim: Fransız Devrimi

Bir devrim sadece Fransa’nın değil, tüm dünyanın kaderini değiştirdi. 1789’da köylülerden zanaatkarlara, yeni güçlenmeye başlamış olan sanayicilerden tüccarlara herkes ayaklandı. Yeni burjuvazinin soylulara ve krallık yönetimine karşı başkaldırısıydı bu. Devrim uzun ve sancılı bir yolculuktu.

Kasaba.works Digital Agency