Sovyetlerin Dağılışı

Sovyetler Birliği’nin dağılmasının itici gücü ise Gorbaçov’un ortaya attığı glasnost (açıklık) ve prestoryka (yeniden yapılanma) idi. Doğu Batı ilişkilerinde bir yumuşama ve bir yakınlık getirmek isteyen bu belgelerin yürürlüğe girmesinden sonra Doğu Avrupa’daki bütün Sovyet uydusu sosyalist ülkelerde, aydınlar ve milliyetçiler arasında, insan hakları ve hürriyet hareketleri başlamış ve bu hareketler zamanla Moskova’nın hegemonyasına karşı […]

Kasaba.works Digital Agency