Fredrich Wilhelm Nietzsche: “Tanrı öldü” diyen filozof

Batının ve Hristiyanlığın geleneksel din, ahlak ve felsefe anlayışlarını temelden eleştirdi. Kendine özgü bir üslupla ortaya koyduğu yoğun ve çarpıcı düşünceleri en etkili modern düşüncelerden biri oldu. Ancak son on bir yılında çıldırdı ve hiçbir şey yazamadı. Çıldırmasının nedeni, yıllar önce öğrenciliği sırasında aldığı üçüncü derecede bir frengi mikrobuna bağlandı.

Kasaba.works Digital Agency