man-people-space-desk

Yeniden Yazım

Daha önceden yayınlanmış ya da yayınlanmamış bir yazıyı düzenleyerek, genellikle başka bir şekilde yazılmasına ‘Yeniden yazım’ adı verilir. Yeniden yazma işleminde içerik geliştirilir, yazıya güncel bilgiler eklenir ve yeni bakış açılarıyla metin zenginleştirilir.

Yazılarınızın bambaşka bir kurguyla tekrar hayat bulmasını ya da tezlerinizin güncel bilgiler ve içeriklerle geliştirilerek kitaplaşmasını isterseniz bizden danışmanlık talep edebilirsiniz. 

Yeniden yazım için

iletişime geçin!