sonokumavered-edit

Çapraz Okuma

Çapraz okuma metninizdeki yazım hata oranını sıfıra düşürür. Tek bir kişinin okuması sadece o kişinin gözüyle hataların düzeltilmesini sağlarken, iki uzmanın metni okuması, hatasız bir iş çıkmasını sağlar. Türkçeyi iyi bilen biri ile bir redaktörün okuması arasındaki fark ise redaktörlerin sürekli yenilenen imla kılavuzlarını takip etmesi ve en güncel hali ile metinlerinizi düzeltmesidir.
Bir kitap basılmadan önce genellikle yazarı, editörü, redaktörü tarafından okunur. Dergiler de aynı şekilde editör, yazı işleri müdürü, yayın yönetmeni ve redaktör tarafından okunarak en hatasız şekilde basılırlar. Bir metnin basılmadan önce en az üç farklı göz tarafından okunması işin hatasız basılması için zorunluluktur.  

Çapraz okuma için

iletişime geçin!