Zülfikar Ali Bhutto sevilen bir cumhurbaşkanı ve sevilen bir başbakandı. Yıllarca ülkesine hizmet verdi. 1974’te muhalif bir milletvekilinin öldürülmesi için emir vermekle suçlanarak idama mahkum edildi. Kararın Yüksek Mahkeme’de onaylandı ve birçok ülke yöneticisinin affedilmesi için yaptığı başvurulara rağmen idam edildi.

Halkın sevgisini kazanmış bir önder olarak cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık yaptıktan sonra askeri bir darbeyle devrilerek idam edilen Zülfikar Ali Bhutto müslümanlığı kabul etmiş soylu bir Racpur ailesinden geliyordu. Hindistan sömürge yönetiminde görev alan tanınmış bir politikacının oğluydu. Bombay’da okuduktan sonra 1950’de Berkeley ’deki California Üniversitesi’nden mezun oldu. Ardından Oxford’da hukuk öğrenimi gördü ve avukatlık yaptı. Southhampton Üniversitesi’nde ders verdi. 1953’te Pakistan’a döndükten sonra Karaçi’de avukatlık yapmaya başladı. Burada yüksek mevkilerde bulunan birçok PakistanlI yönetici ile tanıştı ve 1957’de Birleşmiş Milletler’in Pakistan delegasyona üye seçildi.

Muhammed Eyüp Han’ın 1958’de iktidarı ele geçirmesinden sonra ticaret bakanı olarak hükümete girdi ve uluslararası alanda Pakistan’ın sözcülüğünü üstlendi. 1965’teki Keşmir Savaşı’ndan sonra Hindistan ile barış yapılmasına karsı çıkarak hükümetten istifa etti ve Aralık 1967’de Pakistan Halk Partisi’ni kurdu. Eyüp Han rejimini diktatörlükle suçladığı için hapse girdi.

General Ağa Muhammed Yahya Han’ın Eyüp Han’ı devirmesi üzerine 1970’te genel seçimler yapıldı. Bhutto ve partisi Batı Pakistan’da büyük bir seçim zaferi kazandı. Buna karşılık ülkenin genelinde çoğunluğu seçim kampanyalarında Dosu Pakistan’a özerklik verilmesini savunan Avam i Birliği elde etti. Bhutto’nun bu partiyle ortak bir hükümet kurmaya yanaşmaması, meclisin süresiz kapatılmasına yol açtı. Bunu izleyen iç karışıklıklar savaşa dönüştü ve Doğu Pakistan Hindistan’dan destek alarak Bangladeş adıyla ayrı bir devlet kurdu.

Hindistan ve Bangladeş karşısında alman onur kırıcı yenilgi üzerine, Yahya Han 20 Aralık 1971 ’de hükümeti Bhutto’ya devretti. Bhutto cumhurbaşkanı olduktan sonra Yahya Han’ı evinde gözetim altına aldı ve bazı temel sanayileri devletleştirerek toprak sahibi aileleri vergilendirdi. 1973’teki yani anayasayla sembolik bir nitelik kazanan cumhurbaşkanlığını bırakarak başbakanlık görevini üstlendi. Gerek cumhurbaşkanlığı, gerek başbakanlık yaptığı süre içinde dışişleri, içişleri ve savunma bakanlıklarını da elinde tuttu. Sıkıyönetimi sürdürecek İslamcı sosyalizm yönünde bir politika izlemeye başladı.

Yönetimin kararnamelerle yürütülmesine karşı tepkilerin giderek arttığını gören Bhutto halkın desteğini kazanmak amacıyla 1977’de seçimlere gitti. Partisi büyük bir çoğunluk elde etmesine karşın, muhalefet seçime hile karıştırıldığı suçlamalarında bulundu. Genelkurmay Başkanı General Ziya ül Hak’ın 5 Temmuz 1977’de hükümete el koymasından kısa bir süre sonra tutuklanan Bhutto, 1974’te muhalif bir milletvekilinin öldürülmesi için emir vermekle suçlanarak idama mahkum edildi. (18 Mart 1978) Kararın Yüksek Mahkeme’de onaylanması üzerine birçok ülke yöneticisinin affedilmesi için yaptığı başvurulara rağmen idam edildi.

 

Kasaba.works Digital Agency