Osmanlı İmparatorluğu, Kanuni Sultan Süleyman döneminde  görkemli dönemini yaşadı. Kanuni Sultan Süleyman hem doğuya hem de batıya birçok sefer düzendi. O kadar ki Viyana kapılarını bile zorladı.

Kanuni ve Osmanlı ordusu, 10 Mayıs 1529’da İstanbul’dan hareket etti. Ordu 200-250 bin kişiden oluşuyordu. Önce Macaristan ele geçirildi. 24-27 Eylül arasında Viyana surları önünde toplanıldı.

Osmanlı ordusunun Budin’den sonra kendi üzerine geleceğini tahmin eden Arşidük Ferdinand; şehirde 20 bin piyade ve iki bin kadar da süvari bıraktıktan sonra Almanya içlerine giderek kuvvet toplamaya çalıştı. Almanya Ferdinand’a yardım kuvveti sağladı. Şehir surları çevresinde yeni istihkamlar yapıldı.

Osmanlıların geldiğini duyan Viyanalılarda panik başladı; savaşamayacak durumda olanlar şehirden tahliye ediliyor, yanacak ve hasar görecek şeyler evlerden çıkartılıyordu. Bu kuşatma, hiçbir zaman arası iyi olmayan Katolik ve Protestanları bile birleştirdi.

Viyana neden alınamadı?

Osmanlı ordusu böyle bir kuşatma için uygun mevsimi seçmemişti. Hava soğuk ve yağmurluydu; erzak temini ise oldukça zor oluyordu. Kanuni’nin asıl isteği Almanya ile bir meydan savaşı yapmaktı; ancak Almanlar buna yanaşmadı.

27 Eylül tarihinde kuşatma başladı. Mevsim yağmurları altında adeta bataklığa dönüşen kentin çevresini mekan tutan Osmanlılar; yanlarında ağır silahları olmadığı için şehrin lağımlarını patlatıyor, surlarda gedikler açıyordu. Fakat surlar çok sıkı korunuyor ve şehre girilemiyordu. Bu durum karşısında 17 gün sonra kuşatmayı kaldırma kararı aldılar. Kuşatma kaldırılırken esirler karşılıklı olarak değiştirildi.

Osmanlı akıncıları, Viyana kuşatması ve sonrasında Avrupa içlerine akınlar yaptı. Avusturya ve Güney Almanya yani Bavyera’nın doğu kısmı, Bohemya, Slovakya ve bugünkü Çekoslovakya toprakları akıncıların saldırılarına uğradı. Bu saldırılar yüzünden kimse Viyana’ya destek verecek cesaret ve gücü bulamadı.

Kasaba.works Digital Agency