Yıl 1911… İtalya, Osmanlı’nın Kuzey Afrika’daki son toprağı Trablusgarp’a çıkartma yaptı. Savaş, Osmanlı Devleti’nin yenilgisi ve Trablusgarp vilayetiyle Bingazi sancağının İtalyanlara bırakılmasıyla sonuçlandı. Çünkü İtalya, Osmanlılar destek ordu göndermesin diye Bulgarları kışkırtmış ve Balkanlarda yeni bir savaşın başlamasına sebep olmuştu.

Peki planlar nasıl yapılmıştı? II. Meşrutiyet’in ilanının hemen ardından Avusturya Bosna-Hersek’i topraklarına kattığını ilan etti. Avusturya’nın Adriye Denizi’ne egemen olması anlamına gelen bu gelişmeden, İtalya müthiş rahatsızlık duydu. Hemen Rusya’ya yakınlık gösterdi ve iki devlet arasında Osmanlı’yı parçalamaya yönelik bir anlaşma yapıldı. Anlaşmaya göre İtalya; Rusya’nın Boğazlara, Rusya ise İtalya’nın Trablusgarp’a yönelik girişimlerine karışmayacaktı. Avusturya, Almanya’nın baskısı sonucunda İtalya’nın söz konusu bölgede denetim kurma girişimlerini kabul etmek zorunda kalacaktı.

Bunun üzerine İtalya Osmanlı Devleti’ne bir ültimatom vererek Trablusgarp’ın ekonomik olarak geri bırakıldığını, bölgedeki İtalyan uyruklulara kötü davranıldığını ileri sürdü ve Trablusgarp’ı işgal kararını açıkladı. Osmanlı Devleti ültimatomu reddetmesinin ardından 29 Eylül 191l’de savaş ilan etti.

Osmanlı Devleti, savaşın ilk iki ayında az sayıdaki askeriyle, İtalyan kuvvetlerinin Trablusgarp’ın kıyı bölgelerini aşarak iç kesimlere girmesini engelledi. Bunun üzerine İtalya bir yandan birliklerini Osmanlı topraklarına yöneltmeye, bir yandan da Almanya aracılığıyla baskı yapmaya başladı.

Nisan 1912’de Boğazları aşmayı deneyip başaramayınca Oniki Ada’yı işgal etti. Bu aradan Rusya’nın Balkanlar’daki ayrılıkçı etkinlikleri desteklemesinden ülke içinde İttihat ve Terakki Cemiyeti ile karşıtları arasındaki mücadelenin yoğunlaşmasından zayıf düşen Osmanlı Devleti, sonuçta İtalya ile barış yapmak zorunda kaldı.

Ekim 1912’de, İsviçre’nin Ouchy (Uşi) kentinde yapılan barış antlaşmasıyla Osmanlı Devleti Trablusgarp ve Bingazi’yi İtalyanlara bıraktı. Ayrıca Yunanistan’ın Oniki Ada’ya yönelik planlarını bildiğinden geçici olarak bu adaların da İtalya’ya bırakılmasını kabul etti.

Kasaba.works Digital Agency