Uzak yol kaptanı olan Giuseppe Garibaldi tüm ömrünü İtalya uğruna savaşarak geçiren bir yurtseverdi. Garibaldi, imparatorluğun çökmesinden sonra bile Fransa’nın hizmetine girmekten çekinmedi ve oluşturduğu Kızıl Gömleklilerle, Dijon’da Almanlara karşı koydu. 1871’de dört Fransız idare bölgesinde milletvekili seçildi; ama o bu görevi reddetti ve İtalya’ya dönerek Roma’da İtalyan Parlamentosu’na katıldı.

Garibaldi, İtalyan halkının sevgilisiydi ve Mussolini de gönüllüleri askere Garibaldi’nin ölüm yıldönümünde “vatanları için savaşmaya” çağırıyordu. Avrupa’nın ilk faşist diktatörüydü Mussolini. Uyguladığı politikalar II. Dünya Savaşı’nda ülkesinin yenilmesine neden oldu.

Ülkesi I. Dünya Savaşı’na girdiği sıralarda buna şiddetle karşı çıkan Mussolini bu dönemlerde başarılı bir gazeteciydi ve savaş karşıtı fikirleri sayesinde gazetesinin satışını ikiye katlamıştı. Ama çok geçmeden Fransa’nın yenilgisinin Avrupa’da özgürlüğün sonu olacağı ve savaşı toplumsal devriminin izleyeceği savlarıyla ateşli savaş propagandasına girince gazetedeki görevinden uzaklaştırıldı. Daha sonra aşırı faşist görüşleri ortaya çıktı, savaş çıkınca da orduya katlıdı.

Çok iyi bir hatip olan Mussolini, fikirleri ile insanları etkilemeyi başarıyordu ve 1919’da Milano Meydanı’nda yaptığı bir konuşmanın ardından ilk Fasci Italiani di Combattimento örgütünü kurdu. 1922 yazında sendikacılarca yapılan genel grev çağrısı üzerine Mussolini, hükümet grevleri durdurmazsa bunu faşistlerin yapacağını bildirdi ve faşistler dört ayrı koldan Roma’ya yürüyüşe geçti. Sonunda Mussolini, Kral III. Vittorio Emanuele’nin hükümeti kurma görevini kendisine veren telgrafını aldı. Mussolini 1922’de İtalyan tarihinin en genç başbakanı oluyordu. Hileli 1924 seçimleriyle de iktidarını pekiştirdi.

Önceleri Avrupa ve ABD’de yöneticiler tarafından başarılı bir devlet adamı olarak değerlendirildi. Bir süre sonra Akdeniz’i İtalyan gölüne dönüştürme ve Roma İmparatorluğu’nu canlandırma düşlerini gerçekleştirmek için harekete geçti. Ekim 1934’te İtalya, Etiyopya’yı işgal etti. Avrupa devletleri olayı yalnızca kınamakla yetindiler; Milletler Cemiyeti’nin uyguladığı yaptırımlar ise çok etkisiz kaldı.

Mussolini İkinci Dünya Savaşı’ndaki politikalar ile de İtalya’yı yenilgiye sürükleyecekti.

Kasaba.works Digital Agency