İsrail, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Milletler Cemiyeti’nin İngiltere mandasına verdiği topraklar üstüne kuruldu. Yahudiler için bir “yurt” kurulması düşüncesi 19. yüzyılda ortaya çıkan siyonist hareket tarafından ortaya atılmış, İngiliz hükümeti de 1917 Balfour bildirisiyle, bu amacı desteklediğini belirtmişti. 

Milletler Cemiyeti’nin Filistin mandasını İngiltere’ye vermesinden sonra, her iki tarafa da vaatlerde bulunan İngiltere; ne Yahudileri ne de Arapları tatmin edebildi ve iki topluluk içinde de şiddet hareketleri gelişti.

İkinci Dünya Savaşı’nın doğurduğu büyük değişiklikler ve Avrupa’da Yahudilere Naziler’in uygulamış olduları kıyımlar, bir Yahudi devleti kurulması konusudaki çabaları arttırdı. 1947’de Birleşmiş Milletler, Filistin’in kurulacak Yahudi ve Arap devletleri arasında bölüşülmesini onayladı.

Ne var ki, İngiltere’nin 13 Mayıs 1948’de bölgeden çekilmesini ve 14 Mayıs’ta İsrail’in bağımsızlığını ilan etmesini; gerek Filistin’in bölüşülmesine, gerek bir İsrail devletinin kurulmasına karşı çıkan Arapların 15 Mayıs’ta İsrail’e saldırmaları izledi. İsrail sınırları, İsrail Arap Savaşları’nı izleyen ateşkes antlaşmalarıyla birçok kez değişikliğe uğrarken gerek bu savaşlar, gerek ülke nüfusunun 1948’de 650 bin’den, 1952’de 1 milyon 300 bine ulaşmasına yol açan Yahudi göçmen akını İsrail’in büyük bir ekonomik sıkıntıya düşmesine yol açtı.

1953-1956 arasında gelen göçmen sayısının yılda 30 bine düşmesinin yanı sıra, yabancı ülkelerden gelen destekleme fonları ve Batı Almanya’nın Nazi suçları nedeniyle ödediği savaş tazminatı, ekonominin toparlanmasını sağladı.

1956’daki İkinci İsrail-Arap Savaşı’nı izleyen dönemde, İsrail ekonomik açıdan istikrarlı bir dönem yaşarken Filistin gerillaların terör eylemleri sürekli bir tehdit oluşturmayı sürdürdü. 1967’deki Üçüncü İsrail-Arap Savaşı’nda (Altı GünSavaşı), İsrail Sina yarımadası ile Gazze şeridini, Golan tepelerini ve Batı Şeria’yı işgal edip kalıcı bir barış sağlanana kadar işgal ettiği topraklardan çıkmayacağını açıkladı. Savaşın ardından ekonomik gelişme dönemi yaşanırken, ülkeye gelen göçmen akışı hızlandı ve sanayi gelişti.

Kasaba.works Digital Agency