Fransa’da, Birinci Dünya Savaşı’nın hemen ardından Kasım 1919’da yapılan seçimlerde çoğunluğu Ulusal Blok adı altında birleşen sağcı partiler elde etti. Kurulan hükümet öncelikle ülkenin yeniden inşasına yönelik bir program başlattı. İşgücü açığını kapatmak için sınırların açılması yoğun bir yabancı işçi akınına yol açtı. 1921 sonlarında İngiltere’nin Almanya’nın ödeyeceği savaş tazminatını indirmek istemesiyle bir siyasal bunalım başladı.

Başbakanlığı üstlenen Poincare, Almanya’yı zorlamak için 1923 başlarında Ruhr Vadisini işgal etme yoluna gitti. Bu girişimin yol açtığı vergi artışı ve enflasyon ortamında yapılan 1924 seçimlerinde Sol Koalisyon kazanınca Radikaller yeniden iktidara geldi. 1926’ya değin birbirini izleyen yedi hükümet, Fransız Frankı’nın hızla değer kaybetmesiyle baş gösteren mali bunalımın üstesinden gelemedi. Sonunda başbakanlığı üstlenen Poincare, aldığı sıkı önlemlerle istikrarı sağladı. Yönetimde yeniden sağcı partilerin egemenliği başladı.

Bu dönemde Fransız dış politikasında önemli yer tutan savaş tazminatları sorunu, araya giren ABD’nin hazırladığı plan doğrultusunda uzlaşmalarla 1929’da önemli ölçüde çözüldü. 1930’da Rehn bölgesindeki Fransız işgaline son verildi. Savaşın hemen ardından Belçika, Polonya, Çekoslovakya, Romanya ve Yugoslavya aracılığıyla Almanya’yı askeri ittifaklar çemberiyle kuşatmayı temel alan Fransa Locarno Paktı’yla (1925) Fransız-Alman ilişkilerinin yumuşamasından sonra Milletler Cemiyeti çerçevesinde ortak güvenlik sistemini savunmaya yöneldi.

1920’lerde Fransa’daki sendikal ve sosyalist hareketler de önemli bir değişim geçirdi. Mayıs 1920’deki genel grev girişiminin bastırılmasından sonra CGT’nin gücü kırılırken, 1919’da Katolik, 1921’de komünist eğilimli iki yeni federasyon ortaya çıktı. SFIO’nun Aralık 1920’deki kongresinde sosyalist hareket bölünmeye uğradı. Parti çoğunluğu Fransız Komünist Partisi (PCF) adı altında yeni bir örgütlenmeye giderken, Leon Blum öncülüğündeki grup SFIO’yu sürdürdü. İki parti arasındaki çekişmede zamanlı SFIO’nun ağırlığı arttı.

1929’dan sonra Avrupa’yı sarsan Büyük Bunalım, başlangıçta yüksek gümrük duvarlarıyla korunan Fransa’yı pek etkilemedi; ama 1931 ’deki bunalımın etkileri kendini hissettirdi. 1932’de temsilciler Meclisi’nde çoğunluk radikaller ile sosyalistlerin eline geçti. Sosyalistlerin dışarıdan desteklediği radikal hükümet, sağcıların başlattığı karşılıklar üzerine 1934‘te yerini ara hükümetlere bıraktı. 1935‘te radikal parti, SFIO ve SFIC’nin katılımıyla oluşturulan Halk Cephesi, son derece çekişmeli geçen 1936 seçimlerinde Temsilciler Meclisi’nde büyük çoğunluk kazandı.

Leon Blum başkanlığındaki hükümet; 40 saatlik haftalık çalışma süresi, toplu sözleşme hakkı, Fransa Merkez Bankası’nın devletleştirilmesi sibi önemli reformlar gerçekleştirdi. Özel sanayiyi denetim altına almaya yönelik girişimler, dışarıya yoğun bir sermaye kaçışına neden oldu. Artan işsizlik ve pahalılığın önüne geçmek için öngördüğü yetkileri alamayan Blum, Haziran 1937’de istifa etti. 1938’de Halk Cephesi’nin dağılmasından sonra iktidar Radikal Edouard Daladier başkanlığındaki bir merkez koalisyonun eline geçti. Bu dönemde Halk cehpesi reformlarının çoğu askıya alınarak, iş çevreleri lehine politikalar benimsendi.

Hitler tehdidinin ortaya çıkmasından sonra yeni ittifaklara yönelen Fransa, İngiltere’nin yatıştırmacı politikası, İtalya’nın Almanya’ya yanaşması ve SSCB ile ilişkilerin soğuması nedeniyle giderek yalnızlaştı. Bu nedenle Hitler’in Mart 1936’da Ren bölgesini işgal etmesine ses çıkarmadı. İspanya İç Savaşı’nda da “müdahaleden kaçınma” politikası izledi.

1938’de Almanya’ya Çekoslovakya’nın Südet bölgesini işgal etme olanağını veren Münih Anlaşması’nı imzalandı. Almanya’nın 3 Eyül 1939’da Polonya’yı işgal etmesi üzerine, İngiltere ile birlikte Almanya’ya karşı savaşa girmek zorunda kaldı.

Hollanda ve Belçika’yı hızla geçen Nazi orduları, Mayıs 1940’ta Sedan yakınlarındaki Fransız savunma hattını kısa sürede yardı. Petain başkanlığındaki yeni hükümet Haziranda Almanya’yla ateşkes imzaladı. Fransa’nın donanması silahsızlandırıldı ve kara ordusu asker sayısı 100 bine indirildi.

Kasaba.works Digital Agency