Normandiya dükü William’ın, İngiltere Kralı II. Harold’ı yenilgiye uğrattığı bu çarpışma 14 Ekim 1066’da yaşandı. İngiltere’de Anglosakson dönemini sona erdirdi ve Norman egemenliği başladı.

İngiltere Kralı Edward, kuzeni Normandiya Dükü William’a vaat ettiği tahtı ölüm döşeğindeyken İngiltere’nin en güçlü adamı olan Wessex Kontu Harold’a bıraktığını açıkladı. Hemen ertesi gün de Horald taç giyerek kral oldu.

Bu duruma sinirlenen William, 27 Eylül 1066’da herhangi bir engelle karşılaşmadan Manş Denizi’ni aştı. Sussex yakınlarındaki Pevensey’de karaya çıktı. Yaklaşık yedi bin süvari ve piyadeden oluşan ordusuyla Hastings’e doğru ilerlemeye başladı. Harold ekim başlarında William’ın İngiltere’ye çıktığını öğrenince hemen güneye yöneldi. Çoğu yarı silahlı, eğitimsiz köylülerden oluşan yedi bin kişilik orduyla 13 Ekim’e doğru Hastings yakınlarına ulaştı.

William 14 Ekim’de şafakla birlikte, Hastings’in 16 km kuzeybatısındaki bir tepede mevzilenmiş olan İngiliz birliklerine doğru harekete geçti. Saldırı için; ön saflarda okçuları, arkaya piyadeleri, en geriye de üç grup halinde şövalyeleri yerleştirmişti. Okçu ve süvarileri olmayan Harold ise, ordusunu mevzilendiği tepede savunma düzenine sokmuştu. Saldırıyı başlatan okçular, ön saflarda sıkışık düzen içindeki İngiliz askerlerine ağır kayıplar verdirdiler; ama kendileri de mızrak ve sapan saldırılarından büyük zarar gördüler. William bunun üzerine süvarileri öne sürdüyse de bunlar İngiliz piyadeleri karşısında başarılı olamadı.

Süvarileri durdurarak ordusunu dağılmaktan kurtaran William, İngiliz ordusuna karşı bir süvari saldırısı başlattı ve onları ok yağmuruna tuttu. Ardından, İngilizleri mevzilerinden çıkarmak için ordusunu iki kez geri çektikten sonra ani bir saldırı başlatarak çok sayıda İngiliz askerini öldürdü. Bu saldırı sonucunda Horald iki kardeşiyle birlikte öldürüldü.

Öndersiz kalan İngilizler, savaşı akşam karanlığına değin sürdürdülerse de daha sonra dağıldılar. Savaştan sonra ordusuyla Londra’ya doğru ilerlemeye başlayan William, 25 Aralık’ta I. William adıyla taç giyerek kral oldu. Bu olay tarihe William Zaferi olarak geçti ve böylece İngiltere’de Anglosakson dönemi sona ermiş oldu.

 

Kasaba.works Digital Agency