Bağımsızlık Savaşı sırasında Amerikan ordularının başkomutanı ve Birleşik Devletler’nin ilk başkanı oldu. ABD’de başkanlık kurumunun biçimlenmesinde çok önemli rol oynadı.

1657’de İngiltere’den Virginia’ya göç eden, Virginialı büyük toprak sahibi Augustine Washington’ın oğluydu. On beş yaşına kadar okula oldukça düzensiz olarak devam edebildi. Matematiğin özellikle yer ölçümünde kullanılan dallarında yetişti. Tütün yetiştirmeyi ve hayvancılığı öğrendi. Henüz 14-15 yaşlarındayken arazi ölçüm işlerinde çalışmaya başladı. 1752’de ağabeyinin veremden ölmesi üzerine, Virginia’daki en iyi malikanelerden birini sahibi oldu. Zamanla kölelerinin sayısını arttırdı, topraklarını genişletti ve toplumda önemli bir rol üstlendi.

Washington’ın idealinde askerlikte ilerlemek vardı. Bu fırsatı Fransız ve Yerli Savaşı’nda buldu. Washington bu savaşta yarbay olarak askerliğe başladı. 1754’te Ohio Kumpanyası’nın Duquesne kalesini takviye etmek için 160 kişiyle Alexandria’dan yola çıktı. Fransızların kaleyi ele geçirdiklerini öğrenince, Great Meadows’da bir kale kurarak Fransızlara ani bir baskın düzenledi ve başarısından dolayı albaylığa yükseldi. Ancak Fransızlar güçlü bir karşı saldırıya geçince Washington teslim olmak zorunda kaldı.

Ardından Duquesne kalesini Fransızlardan geri almak için; Virginia’dan gelen General Edward Braddock’un yaverliğini kabul etti. Hasta olarak katıldığı bu sefer de başarısızlıkla sonuçlanınca, askerleri toparlayarak geri dönmelerini sağladı. 23 yaşında bütün Virginia birliklerinin komutanlığına atandı. Ancak hastalığı yakasını bırakmadı. Virginia Yasama Meclisi’ne seçildikten hemen sonra komutanlıktan istifa etti.

Ocak 1759’da Daniel Parke Custis’in dul karısı Marthe Dandridge’le evlenen Washington, onun geniş topraklarının yönetimini de üstlendi. İngiltere, Amerikan kolonilerinde bazı önlemlere yönelince George Washington bundan rahatsız oldu. Önce ticari savaşı benimsedi. Mayıs 1769’da İngiliz Vali, Yasama Meclisi’ni dağıtınca ithalat karşıtı kararların alındığı toplantılara katıldı. 1773’te Boston Çay Partisi, İngiltere’yle ilişkilerin iyice gerginleşmesine neden oldu. Virginialı temsilcilerden bir Kıta Kongresi toplanma kararına imza koydu. İki defa toplanan kongrede delege seçildi ve Virginia birliklerinin komutanlığını üstendi.

Bağımsızlık Savaşı Yılları

Washington’ın Lexington ve Concord’daki ilk çatışmaların ardından bütün koloni birliklerinin komutanlığına getirilmesi, büyük ölçüde siyasal bir başarının sonucuydu. Savaşın 1775-76 arasını kapsayan döneminde, Boston Kuşatması’yla kenti İngilizlerden teslim almayı başardı. 1776’da Trenton ve Princeton’da zaferler kazandı. 1777’de İngilizlerin Philedelphia’yı ele geçirmesinden sonra ise kongrede New Englandlıların saldırısıyla karşılaştı ama gene de görevini korudu.

1778 ilkbaharında Fransa’yla ittifakın sağlanması, savaşın gidişinde köklü bir değişime yol açtı. Birleşik bir Fransız-Amerikan saldırısından korkan İngiliz ordusu Philadelphia’dan New York’a çekildi. Savaşın sonunu belirleyen Yorktown kuşatmasında ise Washington ileri görüşlülüğünü ve komuta yeteneğini en iyi biçimde ortaya koydu. 1781’de Yorktown’ı ve Cornwallis’in ordusunu teslim aldı. 1873’te de başkomutanlık görevini kongreye iade ettikten sonra Mt. Vernon’a döndü.

ABD’nin İlk Başkanı

1783 sonrasında Amerikan siyasal ortamı konusunda karamsar olan Washington, dostlarını sağlam bir birlik anlayışına yönelmeye çağırdı. Ama federal bir meclisin toplanması kararını, şaşılacak kadar geç benimsedi.

Potomac Irmağı’nda ulaşım konusunda Virgina ile Maryland arasında bir anlaşmaya varılması gerekince, 1785’te iki eyaletin temsilcilerinden oluşan bir komisyon Mt. Vernon’da toplandı. Fedaral meclisin çekirdeğini oluşturan bu toplantıdan sonra Washington, bütün eyaletlerin 1787’de Philedelpia’ya temsilci göndermesi kararını onayladı. Virginia delegesi olarak katıldığı Philadelphia Anayasa Kurultayı’nın başkanlığına seçildi.

Hazırlanan anayasanın kusursuz olduğuna inanmakla birlikte, onaylanması için büyük çaba harcadı. 1789’un ilk günlerinde belirlenen seçmenler kurulu tarafından, oybirliğiyle yeni cumhuriyetin ilk başkanı seçildi. Washington sekiz yıllık başkanlık dönemi boyunca parti bölünmelerinin üstünde kalarak temkinli ve titiz bir politika izledi. İlk kabinesinde Kuzey ve Güney eyaletlerinden eşit sayıda bakan seçti. Başkanlığının ikinci dört yılında Federalistlere biraz daha yakınlaşması, mecliste sert tartışmalara ve kişisel saldırılara yol açtı.

Genel baskıya karşın üçüncü bir dönem başkanlık yapmayı kabul etmeyen Washington, Mart 1797’de Mt. Vernon’a çekildi. Bütün ülkenin yasa bürünmesine yol açan ölüm haberi Avrupa’da duyulduğunda İngiliz donanması ve Napolyon orduları, anısına saygı gösterisinde bulundu.

Kasaba.works Digital Agency