kardiyoloji

Erciyes Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı gerek donanımı gerek akademik kadrosuyla İç Anadolu’nun en büyük kardiyoloji merkezlerlerinden biri. Erciyes Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Oğuzhan yaptıkları çalışmaları anlattı.


Kardio Life Dergisi’nde yayınlanmıştır. Telif hakları DBR’ye aittir.

Erciyes Üniversitesi Kardiyoloji Kliniği ne zaman kuruldu? Hani imkanlara sahip?

Kliniğimiz 1991 yılında Prof. Dr. Ahmet Hulisi Köker ve Prof. Dr. Servet Çetin tarafından kuruldu. Girişimsel kardiyoloji laboratuarımızı ise 1993 yılında Prof. Dr. Ali Ergin tarafından hayata geçirildi. Girişimsel kardiyoloji laboratuarımızda üç adet anjiyografi cihazımız bulunuyor. Elektrofizyoloji, konjenital kalp hastalıkları ve periferik girişimlerin yapıldığı alt ünitelerimiz ve bu ünitelerden sorumlu öğretim üyelerimiz var.
Ekokardiyografi laboratuarımızda dört adet ekokardiyografi cihazımız mevcut. Hastaların ekokardiyografilerini aynı gün randevusuz yapıyoruz. Transözefageal ekokardiyografi işlemlerimiz sorumlu öğretim üyemiz eşliğinde gerçekleştiriliyor. Üç adet kardiyoloji polikliniğimizde günübirlik randevusuz muayene yapılıyor, hastalarımızın tüm işlemleri aynı gün tamamlanıyor. Ayrıca hipertansiyon ve pil kontrolü polikliniği de hizmet veriyor.
Kliniğimiz sadece Kayseri ve ilçelerine değil, Nevşehir, Niğde, Kırşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Yozgat ve Aksaray’dan oluşan geniş bir coğrafyaya hizmet veriyor. İç Anadolu’nun en büyük kardiyoloji merkezlerlerinden birisiyiz.

Kayseri’de ana bilim dalınızla ilgili hangi hastalıklar yoğun olarak gözleniyor?

Bölgemizdeki beslenme alışkanlığı ve hareketsizlik; obeziteye, hipertansiyona ve diyabete davetiye çıkarıyor, bu yüzden koroner arter hastalığına sık rastlıyoruz. Daha az sıklıkta da romatizmal kalp kapak hastalıkları gündeme geliyor. Deneyimli bir kardiyoloji ekibimiz var. Yurtdışından ve ülkemizin birçok merkezinden gelen uzman kardiyologlar girişimsel kardiyoloji laboratuarımızda eğitim alıyor.

Erciyes Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Akademik kadronuz hakkında bilgi verir misiniz?

Akademik kadromuz altı profesör ve üç doçent olmak üzere dokuz öğretim üyesinden oluşuyor. Haftada iki gün kalp damar cerrahisiyle birlikte gerçekleştirdiğimiz ortak konseylerimiz var. Salı-çarşamba günleri makale ve seminer toplantıları yapmaktayız. Yani aynı zamanda yoğun bir akademik eğitim programı sürdürüyoruz. Bu yıl Türk Kardiyoloji Derneği Yeterlilik Kurulu’ndan akademik yeterlilik belgemizi aldık. Kliniğimizde yürüttüğümüz uluslararası çok merkezli çalışmalar da mevcut.

Eğitim verdiğiniz kaç öğrenci var? Erciyes Üniversitesi’nde ve özellikle kardiyoloji eğitiminde ne gibi avantajlarınız ve dezavantajlarınız var?

Halen 10 tane araştırma görevlimiz var. Şu ana kadar kliniğimizde uzmanlık almış 50 civarında kardiyolog var. Bunların birçoğu ülkemizin farklı üniversitelerinde akademik kadrolarda hizmet veriyor. Hasta çeşitliliğimiz ve yoğunluğumuz hayli fazla. Bizden yetişen arkadaşlarımızın sahada hem teorik hem de pratik açıdan hiçbir sorun yaşamadıklarını gözlemliyoruz.

Kliniğinizin yatak kapasitesi nasıl?

Kliniğimiz bünyesinde tam donanımlı 24 yataklı koroner yoğun bakım ünitesi, 48 yataktan oluşan iki kardiyoloji servisi ve 12 yataklı günübirlik anjiyografi servisi var.

Teknik donanımınızı yeterli buluyor musunuz? Eksik gördüğünüz veya olmasını talep ettiğiniz şeyler neler?

Teknik donanımımız gayet iyi. Hastanemiz hayırsever Kayserili işadamları Yılmaz-Mehmet Öztaşkın tarafından yaptırıldı. Üniversite olarak Kayserili hayırsever işadamlarına çok şey borçluyuz. Sizin aracılığınızla bir kez daha şükranlarımı sunmak isterim.

Anabilim dalınızı tercih etmek isteyen öğrencilere önerileriniz ne olur?

Kesinlikle öneririm. Hem teorik hem de pratik bilgilerle tam donanımlı bir kardiyolog olarak yetişerek, ülkeye faydalı olacaklarına inanıyorum.

İlave etmek istedikleriniz neler?

Üniversitelerde uygulanan performans sisteminin akademik performans kısmının daha ağırlık kazanmasının faydalı olacağını düşünüyorum.
Araştırma görevlisi kadrolarındaki azalmanın çalışma düzenini olumsuz etkileyeceği kanaatindeyim.

Prof. Dr. Abdurrahman Oguzhan

Bir cevap yazın

Kasaba.works Digital Agency