charles-babbage

Bilgisayarsız bir gün düşünebiliyor musunuz? Peki bilgisayarların hayatımıza getirdiği rahatlıkların muciti kim biliyor musunuz? O Graham Bell ya da Thomas Edison kadar ünlü olamadı ama bize büyük kolaylıklar sağlayan bilgisayarın mütevazı tasarımcısıydı.

Cambrige’de matematik profesörlüğü yapan İngiliz matematikçi Charles Babbage 1792 yılında Teignmouth-Devon’da doğdu. Amacı matematik alanında kara Avrupa’sındaki gelişmeleri İngiltere’ye taşımak olan Çözümleme Derneği’nin kuruluşuna yardım etti. 1816’da Londra Royal Society üyeliğine seçildi. Kraliyet Astronomi (1820) ve Kraliyet İstatistik (1834) derneklerinin kuruluşuna katkısı oldu.

Matematik tablolarının mekanik olarak hesaplanması düşüncesi Babbage’m aklına ilk kez 1812 ya da 1913 yılında geldi. Daha sonra bazı matematik hesaplarını sekiz ondalığa kadar bilen küçük bir hesap makinesi yaptı. 1823’te 20 ondalık kapasiteli olarak düşünülen bir makinenin tasarımı için hükümet desteği sağladı. Bu makinenin yapımı, makine mühendisliği tekniklerinin gelişimini gerektiriyordu ve Babbage zorunlu olarak bu işe yöneldi.

1830’ların ortalarında, çözümleyici makine diye adlandırılan ve çağdaş sayısal bilgisayarların öncüsü olan aygıtların tasarımını geliştirdi. Bu aygıtta, delikli kartlardan gelen komutlar uyarınca herhangi bir aritmetik işlemin yapılabilmesi öngörülüyordu.

Ayrıca sayıların saklanabileceği bir bellek birimi, işlemlerin art arda ve sırasıyla yapılmasını sağlayacak ardışık kontrol ve bugünkü bilgisayarın daha birçok temel öğesi bu makinede yer alacaktı. Ama çözümleyici makine hiç bir zaman tamamlanamadı. Bunun en büyük nedeni, metal parçaları, istenen toleranslar içinde imal etmeyi sağlayacak tekniklerin henüz gelişmiş olmasıydı.

Babbage’ın tasarımı 1937’de not defterleri bulununcaya değin unutulmuştu.

Babbage’ın diğer çalışmaları

Babbage’ın başka alanlarda da önemli katkıları oldu. İngiltere’de modern posta sisteminin kurulmasına yardım etti. Güvenilir yaşam sigortası istatistiklerini içeren ilk raporları derledi, bir hız ölçer türü ve lokomotiflerin önüne takılarak yoldaki engelleri temizleyen mahmuzu icat etti.

Babbage’ın 1831’de yayınlanan “İngiltere’de Bilimin Gerilemesi Üstüne Düşünceler” adlı kitabı bilim dünyasında şiddetli tartışmalara yol açtı, iki yıl sonra yayınladığı yapıtı “Makine ve İmalat Ekonomisi Üstüne” adlı yapıtında, geliştirdiği işlemsel araştırma yöntemini imalat sanayine uyarladı. Dijital bilgisayarın “mekanik atası” sayılabilecek “analitik” bir makine geliştirdi. Bu taslağı uygulayamadı ama düşüncelerinin doğru olduğu teknolojideki gelişmelerle ortaya çıktı.

Babbage 1871’de Londra’da öldü.

 

Kasaba.works Digital Agency