Antibiyotiğin ilk örneği olan penisilin Alexander Fleming, Howard Walter Florey ve Ernst Boris Chain adlı üç bilim adamının çalışmaları sonucunda bulundu. Bu üç bilim adamı penisilini arıttı ve geniş çapta üretimini sağladı. Artık hasta olduğumuzda antibiyotikler sayesinde hızla iyileşebiliyoruz.

İskoçya’da oldukça yoksul bir ailede 1881 yılında doğdu Fleming. Babası bir gün bir çocuğu bataklıkta boğulmaktan kurtardı. Bu çocuk Winston Churchill’di. Ertesi gün Winston Churchill’in babası Lord Randolp Churchill Fleming’in babasını buldu ve babasına “Gel seninle bir anlaşma yapalım. Oğlunu bana ver iyi bir eğitim almasını sağlayayım. Eğer karakteri babasına benziyorsa ilerde gurur duyacağın bir kişi olur.” dedi.

Bu ilginç olay sayesinde Alexander Fleming’in Londra’daki St. Mary’s Hospital Tıp Fakültesi’nde bakteriyoloji öğrenimini gördü. Eğitimini tamamladıktan sonra Londra’daki St. Mary Hastanesi’nde çalışmaya başladı. Fleming’in amacı insan vücudunun dokularına zarar vermeden mikropları öldürebilen bir madde bulmaktı.

Bakterilerle deney penisilinin keşiyle sonuçlandı

Böyle bir maddeyi bulmak için Fleming gece gündüz sayısız deneyler yaptı. Kan zehirlenmesine ve çıbanlara neden olan stafilokokları, özel olarak hazırlanmış peltemsi bir madde ile dolu olan küçük yuvarlak kaplarda üretmeye çalıştı. Bu besi ortamına çeşitli maddeler katarak o maddelerin bakterileri öldürüp öldürmediğini sınıyordu.

1928 yılında, bir gün kaplardan birini kapatmayı unuttu. Birkaç gün sonra kabı yeniden eline aldığında, besi ortamının yüzeyinde bir küf katmanının oluştuğunu ve peltenin içine düşmüş sporlardan (üreme hücrelerinden) üreyen bu küf mantarların çevresindeki stafilokokları öldürdüğünü fark etti.

Bunun üzerine, Penicillium cinsinden olan küf mantarlarını incelemeye başladı. Mantarların, bakterileri yok eden etkili bir madde salgıladığını anlayan Fleming, bu bakteri öldürücü maddeye, yani antibiyotiğe “penisilin” adını verdi.

Aldığı eğitim işe yaramış ve Fleming bir çok kişinin yaşamını kurtaracak bir ilaç bulmuştu. Bir gün Winston Churchill ağır bir zatürreye yakalandı ve bu kez onu kurtaran Fleming’in babası değil, Aleksander Fleming’in bulduğu penisilin oldu.

Tıbba getirilen büyük yenilik

Avustralya doğumlu Howard Florey ile Alman asıllı Ernst Chain Fleming’in buluşuyla yakından ilgilendiler. İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nde bu maddeyi arıtmakla görevli bir araştırma gurubuna başkanlık ettiler ve 1941’de ilacı hastalar üzerinde denediler. Kısa sürede, binlerce insanın yaşamını kurtaran penisilinin ve öbür antibiyotiklerin kullanılmaya başlamasıyla tıpta “antibiyotik çağı” başladı.

Fleming, Florey ve Chain’e yaptıkları bu çalışmaları nedeniyle 1945 Nobel Tıp Ödülü verildi.

Kasaba.works Digital Agency